Nieuws

Artikel uit Hoog en Laag 10 augustus 2009


Vakantiefotowedstrijd: 'Paarden gaan pootjebaden'
maandag 10 augustus 2009 09:29
RENKUM / WAGENINGEN - Hoog en Laag houdt deze zomer een vakantiefoto- en filmwedstrijd. In dit kader stuurden Aly en Henk Gerrits uit Renkum een foto van drie pootjebadende paarden in de uiterwaarden (Jufferswaard) van Renkum.


Artikel de Gelderlander 10-01-2009
Artikel Veluwepost 02-01-2009


Bijna vierhonderd euro voor molen
RENKUM – Tineke Jans, oudvoorzitter van de Stichting De Renkumse Windkorenmolen,
hield in november op persoonlijke titel een Sinterklaasactie met als doel om zoveel mogelijk geld voor de Renkumse molen bijeen te brengen. Van de molen in Renkum (de enige windkorenmolen in de gemeente!) is alleen nog de romp over.
Een stichting wil de molen restaureren op de huidige of op een andere plek. Daarvoor is veel geld nodig. Een eerste subsidieaanvraag bij het rijk is afgewezen omdat een financiële bodem ontbrak. Daarom worden op dit moment allerlei initiatieven ontwikkeld om geld te verzamelen.
Tineke Jans hield een zogenaamde Pepernotenactie. Mensen konden raden hoeveel pepernoten in een lantaarn zaten.
Die lantaarn stond in de etalage bij Bakker Van Voorthuizen. De ondernemers deelden wedstrijdformulieren uit.
Per formulier werd door de winkeliers een euro gedoneerd aan de stichting. In de lantaarn zaten 1397 pepernoten. De hoofdprijs, bestaande uit vier toegangskaarten voor dierenpark Wissel te Epe, werd gewonnen door Lias Gouderjaan (7). Zij raadde 1300 pepernoten en zat daarmee het dichtst bij het aantal.
De schattingen liepen overigens uiteen van 210 tot 30.000 pepernoten. Bakker Van Voorthuizen stelde de pepernoten beschikbaar, Plus Pansier zorgde voor de prijzen. In totaal 37 winkeliers uit het centrum van Renkum ondersteunden de actie.
In totaal bracht het 387,20 euro op. Het bedrag is inmiddels overgemaakt.

ARCHIEFFOTO: GERT BUDDING
De molen van Renkum, nu eens vanuit een ander gezichtsveld gezien. Is de vierwieker over een paar jaar gerestaureerd? De initiatieven daartoe zijn er in ieder geval volop!

Artikel Veluwepost 02-01-2009

Nog meer acties voor molen Renkum
RENKUM - Er waren in de afgelopen weken nog meer initiatieven ten behoeve van de Renkumse korenmolen. Zo stonden er spaarpotten bij de Bruna en Willemsen Mode.
Daarin werden respectievelijk 10,70 en 6,90 euro gedeponeerd.
Deze bedragen zijn op de rekening van de stichting gezet.
Tineke Jans, oud-voorzitter van de molenstichting, laat weten dat deze acties haar laatste activiteiten voor de molenstichting. Na het overmaken van het geld is ze gestopt met alle initiatieven voor de Renkumse molen.


Artikel Veluwepost 18-07-2008


Molen Renkum

DOOR MARTIN BRINK
RENKUM - De overheid heeft het geld - in totaal elf miljoen euro - toegekend aan vijfentachtig molens, waarvan vijftig in Zuid-Holland. In november 2007, op de valreep, werd een ver-zoek ingediend voor 250.000 euro. Bij toekenning zou het om maximaal 170.000 euro gaan. De vraag om subsidie werd gedaan door eigenaar Willem Roosenboom.
Omdat het rijk geen geld aan een particulier overmaakt, werd in maart dit jaar een stichting opgericht bestaande uit Jos Smit-Aalbers, Huib Loeb en dokters-vrouw Tineke Jans te Ooster-beek. Laatstgenoemd maakt in-middels geen deel meer uit van het bestuur. Zij heeft het voorzittersschap uit persoonlijke motie-ven opgegeven. Secretaris Loeb is nu ook waarnemend voorzit-ter. Loeb geeft toe dat vurig op een bedrag was gehoopt. ,,Maar we gaan niet bij de pakken neer-zitten. samen met eigenaar Roosenboom gaan we zoeken naar een oplossing. Binnenkort heb ik weer een gesprek met de gemeente.''
Loeb is er van overtuigd dat de Renkumse molen vaste voet aan de grond heeft in de Renkumse samenleving. ,,Anders waren we nooit op de tweede plaats gekomen bij de geldactie van Pansier Plus. De molenromp is een gemeentelijk en rijksmonument en verdient het om weer een mooie maalvaardige molen te worden.'' Om voor een rijkssubsidie in aanmerking te komen moet de stichting eerst een stevige financiële basis leggen. Eén van de mogelijkheden om dit te bereiken is het verkrijgen van schenkingen en legaten. Voor de molen lijkt het 'nu of nooit'. Aan het eind van de oorlog is de molen al niet meer compleet want kap en wielen zijn als gevolg van oorlogsschade verwijderd. Kort na de oorlog waren er wel herstel-plannen maar toen kreeg men niet voldoende geld bijeen.

Historie van molen Renkum in boek
RENKUM - Zo bleef de Renkumse molen staan, tot aan de huidige tijd: een hoge stenen romp waarin nog jaren-lang een mechanisch maal-bedrijf was gevestigd. In 1989 werd hij provinciaal monument, twee jaar later kwam er een gemeentelijke bescherming. In 2004 wilde de eigenaar uitbreiden en vroeg 'm van de beschermingslijst te halen. Dat plan ontmoette tegenstand. Van dien af aan zijn de plannen steeds sterker geworden om hem in volle glorie te herstellen. Een en ander onder aanvoering van eigenaar Roosenboom die er ook wel wat in ziet om de korenmolen weer maalvaardig te maken. Daarmee is een bedrag van 4,5 ton gemoeid, zo hebben deskundigen voorgerekend. ,,Maar ik denk dat het bijgesteld moet worden,'' zegt Huib Loeb. Hij verwacht namelijk dat het bedrag flink hoger zal uitvallen.
De korenmolen van Renkum is de enige in de hele gemeente. Ook in Wageningen staat er geen meer. Ooit restte een romp aan de generaal Foulkesweg. Nu staat er een appartementencomplex onder de naam Eendracht, ter herinnering aan de molen die hier ooit stond. De stichting tracht de molen zoveel moge-lijk in het nieuws te houden. De eerstvolgende activiteit is een expositie over de molen en de presentatie van een boekje over dit onderwerp. Beide vinden plaats op boerderij Everwijnsgoed op zon-dag 7 september. Piet Burgsteijn uit Doorn, zoon van de Renkumse historievorser, heeft zich hiervoor ingezet.


Artikel uit Hoog en Laag 16 juli 2008


Geen rijkssubsidie voor Renkumse molen
dinsdag 15 juli 2008
RENKUM - De Stichting 'De Renkumse Windkorenmolen' krijgt voorlopig geen rijkssubsidie om de molenromp aan de Molenweg te restaureren. Het bestuur betreurt het dat er geen subsidie verleend is aan de molen van familie Roosenboom.

Om voor een rijkssubsidie in aanmerking te komen moet de stichting eerst een stevige financiële basis leggen. Een van de mogelijkheden om dit te bereiken is het verkrijgen van schenkingen en legaten. De Stichting 'De Renkumse Windkorenmolen' is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Hierdoor hoeft over schenkingen en legaten geen belasting betaald te worden.

De Stichting heeft zich de laatste maanden zeer beijverd voor de restauratie van de molenromp aan de Molenweg. De molenromp is een gemeentelijk en rijksmonument en verdient het om weer een mooie maalvaardige molen te worden. De stichting en de eigenaar zitten niet bij de pakken neer en blijven zoeken naar mogelijkheden om de restauratie van de molen mogelijk te maken.

Gebleken is dat de bewoners van Renkum enthousiast zijn over een restauratie van de molen die al 150 jaar in hun midden staat. Zo eindigde vorige week bij de actie "Spek de clubkas" van supermarkt Plus Pansier de molen op een zeer eervolle tweede plaats.

De rijksoverheid heeft voor 2008 aan 85 molens, waarvan 50 in Zuid-Holland, een subsidie verstrekt om restauratieachterstanden weg te werken. In het totaal was hier 11 miljoen euro voor beschikbaar.


Artikel Veluwepost 10-05-2008
Molenfietstocht Renkum

Voorafgaand aan dit evenement loopt "Drumband Heelsum" met muziek door de Rijnpromenade via de Kerkstraat naar het Europaplein

Op de Landelijke Molendag zaterdag 10 mei organiseert de Stichting "De Renkumse Windkorenmolen" een fietstocht met routebeschrijving (ca.17 km)
voor jong en oud van het Europaplein in Renkum naar de draaiende en te bezichtigen molen "De Vlijt" in Wageningen en terug.

Inschrijving fietstocht 11.00 - 14.00 uur vr de Bieb (tot 12 jaar gratis, 2,- p.p. vanaf 12 jaar). Afmelden tot 16.00 uur. Elk 100ste deelnemer
ontvangt een cadeaubon, te verzilveren bij fietsenzaak Mastbergen.

Voorafgaand aan dit evenement loopt "Drumband Heelsum" met muziek door de Rijnpromenade via de Kerkstraat naar het Europaplein.

Vanaf 10.30 uur is buiten bij de bibliotheek een terrasje met muziek; tevens zijn er historische fietsen e.d. tentoongesteld.

Tussen 11.30 - 13.30 uur wordt in de bibliotheek 4x een film van ca. 25 minuten vertoond over het bouwen en vervolgens verplaatsen (per boot) van een molen in Noord-Holland.

Bij droog weer is op het Europaplein van 14.00 tot 15.30 uur een internationaal danscafé voor alle leeftijden; leuk om naar te kijken en om mee te doen!Artikel uit De Gelderlander zaterdag 28 maart 2008

Stichting wil molen in oude luister herstellen

door Saskia van Heijster. vrijdag 28 maart 2008 | 03:03 | Laatst bijgewerkt op: vrijdag 28 maart 2008 | 08:44

Jos Smit, Tineke Jans en Huib Loeb van de stichting Renkumse Windmolen, bij de molen aan de Kerkstraat. foto Laura Heusinkveld/De Gelderlander

Jos Smit, Tineke Jans en Huib Loeb van de stichting Renkumse Windmolen, bij de molen aan de Kerkstraat. foto Laura Heusinkveld/De Gelderlander

RENKUM - Onttakelt en mismaakt in de oorlog torent de dominante stenen reus hoog boven het dorp Renkum uit. De restauratie van de windkorenmolen aan de Kerkstraat laat al die jaren op zich wachten, maar stichting De Renkumse Windkorenmolen gaat daar verandering in brengen.


Voorzitter Tineke Jans: "Eind vorig jaar bleek er een tijdelijke subsidieregeling voor monumentenrestauratie te zijn en net op tijd hebben we een aanvraag gedaan. Halverwege 2008 hopen we een toekenning te krijgen."

De molen is al jaren onderwerp van gesprek. In 2004 wilde de eigenaar de molenstomp slopen omdat de kap lekte. Maar de gemeente liet een noodkap plaatsen en zo kon het gebouw behouden blijven. In datzelfde jaar werd de molen een rijksmonument. De Rijksdienst Monumentenzorg maakte zelfs een restauratieplan voor een volledig herstel van de molen en de gemeente gaf een vergunning af om de molen maalvaardig te restaureren. Alle ingrediënten voor een spoedig herstel van de molen zou je zeggen, maar het geld ontbrak nog. De subsidie die de stichting hoopt binnen te slepen is niet genoeg om de restauratie, die ongeveer zes ton gaat kosten, te realiseren. Maar de stichting is niet voor één gat te vangen. Jans: "Dat geld komt er, daar ben ik van overtuigd. Overal in het dorp krijgen we positieve reacties: 'Wat leuk dat die molen er weer komt, we hadden niet gedacht dat we dat nog mee zouden maken'. Het leeft hier echt enorm. En als die rijkssubsidie loskomt, komen er meer schapen over de dam daar ben ik zeker van."

Er staan allerlei acties op stapel om geld in te zamelen zoals een molenfietstocht op de tweede zaterdag in mei en een actie die momenteel bij de supermarkt in Renkum loopt. Jans: "Ik ken een initiatief in Soest waarbij mensen een wiek of raampje in de molen konden 'kopen' om zo de bouw te sponsoren. Dat zou hier ook kunnen." Waarom de molen zo belangrijk is weet Huib Loeb, penningmeester van de stichting te vertellen.

"Het is de laatste windmolen in de gemeente. De molen is wereldwijd het logo van ons land. Het is onze 'hightech' van de vorige eeuwen. Het besef van de energie uit windkracht en hoe het graan tot meel vermalen wordt, kun je straks met die molen laten zien aan kinderen. Die denken vaak dat brood uit de fabriek komt." Jans : "Het dorp Renkum heeft amper monumenten en alles wordt maar gesloopt. Dat doet me pijn en daar gaan wij wat aan doen."


Artikel uit De Gelderlander zaterdag 22 maart 2008

Stichting opgericht voor molen Renkum

Rijkssubsidie moet leiden tot restauratie verpauperd monument.


RENKUM - Een stichting moet er dit jaar voor zorgen dat de molen aan de Molenweg in Renkum wordt gerestaureerd. Het begin deze maand opgerichte gezelschap hoopt in juni een subsidie toegezegd te krijgen van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg.

Restaureren van het Rijksmonument kost ongeveer zes ton.

De stichtingsvorm is nodig om aanspraak te kunnen maken op een bijdrage. De stichting Renkumse Windmolen, zoals de naam luidt, wordt verantwoordelijk voor het beheer van de iso jaar oude molen. Tineke Jans is de voorzitter.

De subsidieregeling is de aanleiding voor de hernieuwde inzet rond de molen. In de periode vanaf ongeveer 1990 is al veel voorbereidend werk verricht.

De toenmalige werkgroep De Renkumse Korenmolen kreeg het gemeentebestuur en de Rijksdienst voor de Monumentenzorg enthousiast. In deze periode werd de molen ook aangewezen als Rijksmonument. Geld om het bouwsel te restaureren kwam er echter niet, waarop de activiteiten langzaam tot stilstand kwamen.

De Renkumse molen is al sinds de oorlogsjaren incompleet. De molen is van binnen helemaal kaal. De Engelsen namen het gebouw tijdens de Slag om Arnhem zwaar onder vuur vanuit de Betuwe. In de stenen romp was na de oorlog nog jarenlang een maalbedrijf gevestigd.

Loeb gaat de komende periode onder meer op zoek naar bestektekeningen van de molen. De stichting wil verder voorzichtig vooruitkijken naar de toekomstige exploitatie. Denkbeelden daarover zijn nog niet uitgekristalliseerd. Wel is er recent contact gelegd met de stichting Vrienden van de Gelderse Molen. Die zegt in principe hulp toe bij de werkzaamheden, maar beraadt zich nog over de vorm ervan.

De nieuwe stichting Renkumse Windkorenmolen moet een rijkssubsidie binnenhalen waarmee de verpauperde molen in Renkum kan worden gerestaureerd.
Verzoek per E-mail van
Piet Burgsteyn Czn., voorzitter Stichting Oud Renkum.

L.S.

Ik neem aan dat u op de hoogte bent van de stichting die een restauratie van de
molen "de Hoop" voor ogen heeft. Hierover heeft onlangs een artikel in de
Veluwepost gestaan. Door deze stichting ben ik gevraagd een boekje te schrijven
over de historie van de Molen. Dit willen we koppelen aan het feit dat de molen
dit jaar 150 jaar bestaat. Ik probeer daartoe gegevens en foto's boven water te
krijgen die gebruikt kunnen worden voor dit boekje.

Bij een speurtocht over internet kwam ik de website tegen van de buurtvereniging
Molenweg. Derhalve zou ik ook graag bij u de vraag neerleggen of mensen van de
buurtvereniging bij toeval leuke verhalen weten omtrent de molen, dan wel in
het bezit zijn van oude foto's van de Molen. Mij zijn slechts een beperkt
aantal foto's bekend van de molen, maar het kan toch niet zo zijn dat een molen
150 jaar bestaat en dat niemand foto's ervan gemaakt heeft. Ik houd me dus graag
aanbevolen voor elk stukje informatie.

Bij voorbaat dank,
Piet Burgsteyn Czn.,
voorzitter Stichting Oud Renkum.
www.oudrenkum.nl.
Artikel uit de Gelderlander van vrijdag 14 maart 2008:

Artikel uit de Veluwepost 7 maart 2008:


Molen wacht op restauratie
Stichting wacht met spanning op antwoord om Renkumse windkorenmolen te kunnen restaureren

RENKUM - Het zijn spannende dagen voor de Stichting 'De Renkumse Windkorenmolen i.o'. Vorig jaar werd een aanvraag ingediend om de windkorenmolen aan de Molenweg gerestaureerd te krijgen. Binnen enkele maanden verwacht de stichting uitsluitsel. Over de uit 1858 daterende molen is de laatste jaren veel te doen geweest. Het werd een gemeentelijk monument met de intentie om het op te knappen. Dat is er nooit van gekomen. Over de historie en de laatste ontwikkelingen schrijft stichtingslid Huib Loeb in het deze week verschenen blad Schoutambt en Heerlijkheid van de heemkundige vereniging Renkum. Daaruit onder meer onderstaand verhaal.

Aan de Molenweg in Renkurn is de molen sinds de jaren 1944/1945 incompleet; kap en wieken zijn toen als gevolg van oorlogsschade verwijderd. Kort na de oorlog waren er wel herstelplannen, maar het mocht niet lukken om daarvoor voldoende financiën bij elkaar te krijgen. Sindsdien staat er slechts een hoge stenen romp, waarin nog jarenlang een mechanisch maalbedrijf was gevestigd. In de loop van de tijd is ook dit maalbedrijf verdwenen. Niettemin is deze in het dorpsbeeld zo dominante stenen reus toch in de aandacht gebleven.

Beschermd monument
In 1989 werd de molen door GS van Gelderland tot provinciaal monument verklaard, waarna in 1991 nog plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst volgde.
Dit naar aanleiding van de activiteiten van een enkele jaren daarvoor opgerichte werkgroep "De Renkumse Korenmolen". Begin 1991 verzocht de werkgroep de Minister van W.V.C. om de molen ook aan te wijzen als beschermd monument in de zin van de Monumentenwet.
De gemeenteraad van Renkurn sprak zich hier in zijn vergadering van 1 juli 1992 positief over uit, hetgeen de Minister er helaas niet van weerhield om het verzoek af te wijzen.
Daarna werd het met betrekking tot de molen min of meer stil tot enkele jaren geleden een aantal partijen weer eens met elkaar "om de tafel" ging zitten. Dit resulteerde in een door de vereniging "De Hollandsche Molen" uitgebracht rapport "Van molenromp tot werkende korenmolen. Haalbaarheidsonderzoek naar het completeren van de molenromp aan de Molenweg te Renkum". Daarnaast bleek de Rijksdienst voor de Monumentenzorg bereid om vanuit haar deskundigheid een bestek voor een restauratieplan te maken voor een algeheel herstel. Tot ieders vreugde werd de molen vervolgens alsnog tot rijksmonument aangewezen.

Groot belang
Dat was van groot belang om dat deze status het mogelijk maakt om voor de restauratie een beroep te doen op subsidie regelingen. Het gemeentebestuur, daartoe bevoegd, gaf eind 2005 ook nog eens de vergunning af om de molen volgens het genoemde bestek geheel maalvaardig te restaureren. De verwachting, dat maalvaardig herstel van de molen ooit nog eens zou plaatsvinden, was eveneens af te lezen in het voorontwerp-bestemmingsplan Renkum-Centrum (1989).
Nadat de vergunning verleend was, werd het echter weer "windstil". Eind vorig jaar bleek er een tijdelijke subsidieregeling voor monumentenrestauratie te zijn. De sluitingsdatum voor een aanvraag van deze regeling was 1 december 2007. Op tijd werd de aanvraag in orde gemaakt en bij de rijksoverheid ingediend. Het zal echter wel enkele maanden duren tot er uitsluitsel komt. In die tussentijd blijft het herstel van de molen in onze aandacht, een en ander uiteraard in goed overleg met de eigenaar, de heer W. Roosenboom. In dat verband kan nog als een gedenkwaardig feit worden vermeld dat de molen vorig jaar precies een eeuw in bezit was van de familie Roosenboom. En dit jaar is het precies 150 jaar geleden dat de molen gebouwd werd.

Vragen
De stichting wil meer weten over het verleden van de molen. Zo gaat de belangstelling ook uit naar oude foto's, prentbriefkaarten, enz. Oude afbeeldingen kunnen straks helpen bij een historisch en technisch zo verantwoord mogelijke restauratie van de molen. "Het zou helemaal mooi zijn als het bouwplan (bestek) van 1858 nog een keer boven water zou komen. Wie weet ligt dat nog ergens op een zolder. En anders zijn er wellicht mensen die het Oude Renkum zo na aan het hart hebben liggen dat zij willen meehelpen bij het zoeken," meent Loeb. Reacties naar Stichting De Renkumse Windkorenmolen i.o. Kerkstraat 40, 6871 BL Renkum, telefoon 0317-314666; renkumsemolen@gmail.com


Artikel uit de Veluwepost 4 mei 2007:


*** Buurtvereniging Molenweg Renkum. ***

© 2007 - 2010 Henk Gerrits